fbpx

EU Projects

ISO 13485

Bench by Applover

Developing an Information Technology system based on Machine Learning and automating a process allowing to screen candidates for programming jobs on multiple planes.

Applover Sp. z o.o. realizuje projekt: „Bench, Opracowanie systemu informatycznego opartego na technologii Machine Learning i zautomatyzowanie procesu pozwalającego na skuteczne, wielopłaszczyznowe profilowanie kandydatów na stanowiska programistyczne” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”
Cel projektu: Opracowanie systemu informatycznego opartego na technologii Machine Learning i zautomatyzowanie procesu pozwalającego na skuteczne, wielopłaszczyznowe profilowanie kandydatów na stanowiska programistyczne. Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Applover Semantly

Developing an Information Technology system based on Machine Learning to analyze labor data in large organizations.

Applover Sp. z o.o. realizuje projekt: „Applover Semantly – platforma internetowa służąca analizie efektywności pracy i diagnozowaniu problemów” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw 26.09.2019 r.” Dofinansowanie projektu grantowego: 2 557 587,50 PLN